hakkinda-bilgi.net


Ünlü Düşmesine Örnekler Örnekler uyu +ku uyku (u düşmüş) kıvır +m kıvrım (ı düşmüş) devir +m devrim (i düşmüş) çevir +m çevrim (i düşmüş) Örnekler burun-um = burnum (aradaki u harfi düşmüş.) boyun-um = boynum (aradaki u harfi düşmüş.) ağız-ım = ağzım (aradaki ı harfi düşmüş.) alın-ım = alnım (aradaki ı harfi düşmüş.) karın-ım = karnım (aradaki ı harfi düşmüş.) isim-im = ismim (aradaki i harfi düşmüş.) fikir-imiz=fikrimiz (aradaki i harfi düşmüş.) Örnekler kayıp – kaybetmek emir – emretmek seyir – seyretmek fikir – fikretmek zikir – zikretmek şükür – şükretmek sabır – sabretmek
Ünlü Düşmesi Nedir İki heceli olup birinci hecesinde geniş (a, e, o, ö), ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunduran bazı Türkçe ve yabancı kelimelere ünlü ile başlayan veya tek ünlüden oluşan bir ek getirildiğinde kelimenin vurgusuz hâle gelen ikinci hecesindeki dar ünlünün düşmesine hece düşmesi denir. Buna orta hece düşmesi de denir:
Ünlü Düşmesi, Ünlü Düşmesine Örnekler, Ünlü Düşmesi Örnekleri, Vikipedi, ünlü düşmesi ile örnekler

En Çok Okunan Yazılar

En Son Eklenen Yazılar


Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları